Synth Patch Generation - Evolutionary Approach

Week & monthGoal
w1/02Test FFT algos in rust, try plotting them in real time in UI
w2/02Prepare any prototype of synth graph building UI

Todo: Read the now entry and restructure it

Random notes in polish for uni

Zastosowanie algorytmów genetycznych do budowy grafu reprezentującego szereg algorytmów DSP, syntezujących zadany dźwięk. Analiza hiperparametrów krytycznych dla skuteczności algorytmu.

Zakres prac:

  1. Napisanie aplikacji pozwalającej na dynamiczne budowanie grafów DSP i odsłuch generowanych przez nie dźwięków. Podobne istniejące już aplikacje (umożliwiające jedynie ręczną budowę grafów):
  1. Wykorzystanie algorytmu genetycznego do automatycznego wygenerowania grafu DSP syntezującego wybrany przez użytkownika dźwięk
  2. Porównanie skuteczności algorytmu w zależności od:

Prace o podobnej tematyce: